Kontakty

IVAN Ryurik CHUBIRKA

+420 777 886 458

Ceník

Individuální výuka angličtiny - ceník

Cena dohodou, záleží na frekvenci a délce lekcí.
Kontaktujte mě, připravím Vám obrazem nabídku.

Další služby - ceník

Skupinová výuka AJ 2 nebo více osob, cena dohodou,
záleží na počtu osob a frekvenci / délce lekcí.
Firemní kurzy cena záleží na počtu skupin / ind. kurzech,
plus délce a frekvencích kurzu.
Překlady z ČJ do AJ cena dohodou dle obsahu, s korekturou a za normostranu - jednou normostranou (zkráceně NS) - se rozumí 1 800 znaků včetně mezer
Korektura AJ textů cena od 100,- Kč / za normostránku

Konsekutivní tlumočení cena dohodou (půl dne nebo celý den)
plus cestování na místo tlumočení
Audit anglického jazyka cena dohodou, závislá na rozsahu a formě testování, požadavcích na zpracování, také záleží na firmě, která audit provádí, a na počtu zúčastněných zaměstnanců.
Individuální výuka angličtiny (coaching / mentoring) cena dohodou, záleží na frekvenci a délce lekcí / sezení