Kontakty

IVAN Ryurik CHUBIRKA

+420 777 886 458

Jazykový audit

  • Zahrnuje komplexní analýzu – spolupráce s HR oddělením klienta, stávající jazykové úrovně zaměstnanců, zmapování jazykových potřeb firmy a jejích zaměstnanců na konkrétních pozicích a sestavení efektivního výukového programu na klíč nebo dle potřeb společnosti.
  • Vyhodnotím jazykové kompetence zaměstnanců v různých činnostech (telefonování, korespondence, mluvený projev, porozumění, znalost terminologie svého oboru, vedení obchodního jednání, atd…); zjistím , v čem jsou dobří, a na které dovednosti je naopak potřeba se ve výuce zaměřit a na základě této analýzy naplánuji a zrealizuji skutečně efektivní model firemní jazykové výuky, který vám v důsledku výrazně ušetří náklady.
  • Průběh a časová náročnost jazykového auditu se vždy řídí potřebami a požadavky firmy. Jednoznačnou výhodou jazykového auditu je to, že úroveň znalostí neměří plošně, ale podle kompetencí, měří odborné dovednosti v jednotlivých profesích. Jazykový audit tak pomůže firmě i při výběru jazykové školy na základě zjištěných kritérií.