Kontakty

IVAN Ryurik CHUBIRKA

+420 777 886 458

Výuka angličtiny - úvod

Naše služby

  • English Language Mentoring / Coaching (možnost také online)
  • Výuka angličtiny (možnost také online výuky)
  • Překlady z ČJ do AJ
  • Korektura AJ textů
  • Konsekutivní tlumočení
  • Audit anglického jazyka rodilým mluvčím
Kompletní jazykové služby v Aj poskytovány přímo rodilým mluvčím
s více než 22 letou praxí, bez zprostředkovatele.

VÝUKA ANGLIČTINY

Individuální, skupinová výuka nebo firemní kurzy angličtiny pro všechny.
Od začátečníků po velmi pokročilé, pro jednotlivce i firmy.
Lekce je možné přizpůsobit jakýmkoli vašim osobním potřebám nebo potřebám firem.
Možnost online výuky.

Obchodní angličtina - prezentace, e-maily, telefony, obchodní schůzky, atd.

Běžná angličtina - každodenní život, koníčky, cestování, konverzace, atd.

Intenzivní připrava na zkoušky - maturitu, PET, FCE, CAE atd.

  • Výhodou individuálních lekcí je, že lektor věnuje nerozdělenou pozornost přímo Vám individualně nebo dvěma lidem na stejné úrovni. Díky tomuto stylu výuky zaznamenáte rychlejší pokrok.
  • Máte-li zájem o výuku ve skupině, lektor se domluví s Vámi osobně a zjistí jakou máte úroveň a potřeby a pak stanoví optimální výukový program dle vaší potřeby.
  • Máte-li zájem o výuku ve firmě / firemní kurzy, lektor osobně zajisti analýzu: osobní schůzka s HR zastoupením společnosti, stanovení optimální jazykové úrovně zaměstnanců podle testování (písemný test a ústní pohovor), a následně sestavení efektivního výukového programu dle potřeb společnosti a rozdělení do skupiny ve spolupráci s HR.
  • Lekce jsou založeny na studentech a jejich cílevědomosti a touze zlepšit svoji angličtinu (konverzační dovednosti, gramatika, atd.). Lektor také klade důraz na mluvení, reagování v angličtině (myšlení v angličtině), porozumění mluvené angličtině (poslech), pochopení psané angličtiny, dobré čtení (správná výslovnost), slovní zásoba a fráze, psaní. Dostanete také kvalitní zpětnou vazbu (ohodnocení vašich znalostí např. pomocí testu) a doporučení, na čem ještě společně zapracovat.